Zwroty

1. Zgodnie z prawem każdy Konsument ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Towar odesłany na zwrot powinien być w stanie niezmienionym. W tym celu należy wydrukować wypełnić i podpisać formularz zwrotu/odstąpienia od umowy dostępny poniżej.

Kliknij, aby pobrać formularz zwrotu.

2. Zakupiony towar wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem należy odesłać na poniższy adres:
Butik Amenite
Liszkowice 29/2
88-111 Rojewo

3. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas w formie "za pobraniem" lub do paczkomatu.

4. Aby usprawnić i przyśpieszyć procedurę zwrotu towaru prosimy o załączenie do przesyłki wypełnionego i podpisanego odstąpienia od umowy oraz dowodu zakupu co w znacznym stopniu przyśpieszy pracę działu zwrotów.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Pieniądze zwracamy na rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14 dni.

7. Zwroty robione są na numer konta bankowego wskazanego w formularzu zwrotu.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wady produktu należy się z nami skontaktować droga e­mailową w celu zgłoszenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • a. Pisemnie na adres: Butik Amenite Liszkowice 29/2 88-111 Rojewo
  • b. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@butikamenite.pl

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

  • a. Rodzaju i daty wystąpienia wady.
  • b. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  • c. Danych kontaktowych składającego reklamacji.

3. Reklamowany towar z dowodem zakupu należy odesłać na adres sklepu.

4. Uwaga nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas w formie „za pobraniem” lub do paczkomatu.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni o jej wynikach poinformujemy droga e­mailową.